tisdag 20 mars 2018

Vilken verklighet lever han i?


SD:s hatkampanj mot Sverige har skrämt vettet ur politikerna


För halvannat år sen hörde jag för första gången Jimmie Åkesson hota med ”människors oro” i en radiointervju. Hans resonemang gick ut på att ”man måste ta denna oro på allvar” oavsett om det fanns någon grund för den. Att ”håna människors oro” var bara ett utslag av etablissemangets arrogans. Ungefär så. Det föreföll mig lite väl primitivt för att kunna bli effektiv politik. Så fel jag hade.
Sedan dess har denna ”oro” blivit en av Sverigedemokraternas bärande politiska idéer och deras legioner av nättroll arbetar dygnet runt för att framställa Sverige som om här pågår ett lågintensivt inbördeskrig mellan renrasiga svenskar och muslimska invandrare.
Ett mått på hur kusligt framgångsrika dessa orospridare har varit är den popularitet som deras Sverigebild har uppnått i länder som Ungern, Tjeckien och Polen där främlingsfientlighet är ett konstant inslag i de antidemokratiska rörelsernas politik: ”Se på Sverige, så går det när man släpper in för många flyktingar, då går landet under i brottslighet”.
Därför blir svenska vittnen om vår pågående undergång så attraktiva i dessa länders medier.

Som häromdagen när en svensk kvinna framträdde i Ungern och påstod att hon tvingats gå i landsflykt på grund av ”säkerhetsläget” i Sverige. Eller som häromåret när tjeckisk television framförde påståendet att svenska kvinnor börjat träna skytte och beväpnade sig i allt större utsträckning inför den förestående slutstriden mot muslimerna.
Sådana uttryck för ”oro” är alls inte värda att ta på allvar. Det är ju bara skitprat. Den svenska kvinna som grät krokodiltårar i ungerska medier är mycket riktigt dömd för förtal.

Det är något paradoxalt med alla dessa ”Sverigevänner” i Sverigedemokraternas legioner av fotsoldater som lägger så mycket energi på att vältra sig i ett permanent och glödande hat mot det land de säger sig älska.
Ändå har denna intensiva hatkampanj mot Sverige obestridligen varit politiskt framgångsrik. Ett mått på det är att man till den grad skrämt vettet ur både Ulf Kristersson (M) och Stefan Löfven (S) att båda nu ryggradslöst intygar att de ”tar människornas oro på allvar”. Ett ännu otäckare utslag av denna anpassning till Sverigedemokraternas hotfulla bild av Sverige är Göteborgsmoderaternas valfilm härförleden, där man i dolska tonarter och färger framställde Göteborg som ett bilbrinnande helvete. 
Således en film som lika gärna kunde ha gjorts av Sverigedemokraterna.

Vad som verkligen oroar svenska folket vet vi rätt väl, sådant mäts ständigt. För närvarande gäller det brottslighet, klimatförändringar, antibiotikaresistens, terrorism, främlingsfientlighet och flyktinginvandring. Räddast är äldre kvinnor och anhängare till SD och KD.
Om vi nu ska ta dessa olika farhågor på allvar så är den sämsta politiska metoden den som Moderaterna valt, att jamsa med och härma Sverigedemokraterna. Det är inte bara opportunistiskt i sin strävan att ta tillbaka sympatisörer som vandrat längre högerut till Sverigedemokraterna. Det är principlöst, eftersom Moderaterna inte rimligtvis själva tror på den svartmålade bilden av Sverige. Och det är politisk feghet att tala mot sin övertygelse.
För Sverige är inte ett brinnande helvete. Sverige är ett av jordens absolut tryggaste länder med en extremt låg, och sjunkande, brottslighet också i invandrartäta förorter, och stigande levnadsstandard.

Den ökande ojämlikheten är ett betydligt allvarligare problem än att det blivit på modet bland vissa förortsgangstrar att skjuta varandra, något som för övrigt inte borde oroa en enda äldre kvinna i Sverige, såvida hon inte råkar vara mor till sådan gangster.
Det största svek som de demokratiska partierna kan begå i den påbörjade valrörelsen är att med fingrarna i kors delta i den sverigedemokratiska svartmålningen. Lögner ska nämligen bekämpas, det är en huvuduppgift i politiken.

FÖR ÖVRIGT ANSER JAG ATT ...

… det var rätt kul av Martin Timell att beskriva sig själv som ”gentlemannamässig”. Det måste röra sig om just den gentlemannamässighet som akademiledamöterna Horace Engdahl och Per Wästberg iakttog hos herr Kulturprofilen, han som de såg som ett lysande föredöme för yngre män.
 … den roligaste invändning mot invandring som hittills framförts stod i SvD den 17 mars, där några professorer skrev att den var ett allvarligt hot mot miljön.
 … högerfolkets olika förklaringar om varför muslimska böneutrop är mycket värre, och en helt annan sak, än kyrkklockor också når nya komiska höjder varje dag.


JAN GUILLOU
Aftonbladet  18 mars 2018Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

söndag 4 september 2016

Borttagen artikel

Ge asylsökande och papperslösa rösträtt

Debattören: Alla grupper borde få rösta i en representativ demokrati

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Inte bara är det en självklarhet att asylsökande ska ha rätt att demonstrera, de borde även ha rätt att göra sina röster hörda när det är val i Sverige, skriver debattören.
Kent Ekeroths senaste förslag om att begränsa asylsökandens rätt att demonstrera och påföljande diskussion belyste att vår demokrati exkluderar en stor grupp invånare – nämligen asylsökande och papperslösa.
Av någon anledning tycks det vara en självklarhet att rösträtten baseras på det juridiska medborgarskapet. Denna syn kan inte kallas annat än ålderdomlig och daterad. Artikel två av FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som, Sverige ratificerade uttryckligen, föreskriver lika behandling av människor ”utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt.”
Även i Sveriges grundlag ändrades 2010 formuleringen ”medborgare” mot ”var och en” som befinner sig på svenskt territorium. Detta omfattar rimligen även papperslösa och asylsökande. Under den uppmärksammade debatten höjdes många röster till försvar av asylsökandes rätt att demonstrera. Gott så! Däremot verkar det som att ingen noterade det uppenbara.
Asylsökande och papperslösa har en laglig rätt att demonstrera vilket är ett sätt att påverka de demokratiska institutionerna och lagstiftaren såsom riksdagen och politiska partier. I slutändan är det ett led i den demokratiska processen som bestämmer hur det svenska samhället ska fungera. Samtidigt brukar begränsade demonstrationer och protestaktioner sällan ge frukt. Rösträtten är ett mycket mer kraftfullt verktyg för att göra sin röst hörd och få gehör för sina krav. Förutom att det är ett brott mot internationella konventioner att behandla människor olika på grund av nationell härkomst eller juridisk status är det högst omoraliskt att vi som svenska medborgare får bestämma över våra medmänniskors öden.
Papperslösa och asylsökande som bor här ska inte passiviseras politiskt och förvandlas till aftonbladet.se/debatt Aftonbladet Debatt, 105 18 Stockholm debatt@aftonbladet.se Har du en debattartikel och behöver tala med oss, ring 08-725 26 50
Om vi menar allvar med alla människors lika värde är det vår skyldighet att inkludera asylsökande och papperslösa i den demokratiska gemenskapen.
dockor i det politiska spelet genom exkludering från det demokratiska beslutsfattandet.
Grundtanken med en representativ demokrati är att alla grupper i ett samhälle ska få rösta och därmed representeras i demokratiska församlingar.
Globaliseringen och den ekonomiska utvecklingen har lett till att allt större grupper människor står utanför det svenska samhället både politiskt och socialt. Denna exkludering ger bland annat ursäkt till vissa partier att stämpla dem som ”illegala migranter” och andra oönskvärda element. Däremot har de lika mycket rätt som svenska medborgare att bosätta sig här och ta del av det svenska samhället – detta är både moraliskt och samstämmigt med FN:s konventioner. Samtidigt saknar de verktyg för att påverka lagstiftning som drabbar dem mest.
Att ge de här grupperna rösträtt kan innebära att deras politiska segregation bryts och att de börjar integreras på riktigt. Om vi menar allvar med alla människors lika värde är det vår skyldighet att inkludera asylsökande och papperslösa i den demokratiska gemenskapen och ge dem rätten att rösta i val. Låt mig påminna om att bara för lite över hundra år sedan var idén om att kvinnor ska få rösta något man skrattade åt.
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

torsdag 21 juni 2012

Tankesmedjan Feminix: Islam tar över - fakta eller konspirationsteori?

Tankesmedjan Feminix: Islam tar över - fakta eller konspirationsteori?: På Lady Cobras blogg hittade jag denna video. Exilirakiern Walid al-Kubaisi möter brödraskapets ledare för att prata om frihet och jämlikhe...

Bra artikel på Newsmill: Multikulturalism bidrar till radikal islamism
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Varför försvann "Sverige Mot svenskfientlighet"?

Det lär jag väl aldrig få veta. Det är Cachad-versoner som jag hittat och lagt upp nedan. Tyvärr försvinner alltför mycket som är bra. Det gillar jag inte. Hittar jag något så försöker jag spara det. Så är det bara.
Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

onsdag 20 juni 2012

Varför försvann "Sverige Mot svenskfientlighet"? 3.

Umeå utsåg grundaren av vänsternästet Expo till hedersmedborgare

Stieg Larsson, död sedan 2004, var mer eller mindre grundaren av det vänsterextrema Expo, som bedriver en olaglig personkartläggning av alla politiska motståndare, inte minst via sina intima band med AFA-aktiva. (Läs mer på Expo exponerat.)
Idag har Umeå kommun officiellt utsett honom postumt till hedersmedborgare eftersom Larsson växte upp i staden. Det har kommunfullmäktige bestämt. Marie Louise Rönnmark, S, ordförande i kommunfullmäktige, säger:
– Stieg Larsson brann för sina värderingar som han stod för, och värderingarna går i total harmoni med vad Umeå står för.

Så då undrar man om Umeå står för könsstympning, åsiktsregistrering, förföljelse av oliktänkare osv osv? Då jag själv bott i Umeå för många år sedan, så skrämmer detta mig nå så fatalt att det får gå till på detta sätt.
Eller som en kommuninvånare nu har författat till anställda på kommunen i ett öppet brev:
Öppet brev till Umeå kommun!
Hej! Skriver till er angående ert postuma utnämnande av Stieg Larsson som hedersmedborgare.
Jag känner mig förbisedd här eftersom jag inte fått något liknande. Detta trots att jag delar samma uppfattningar som er kommun.
Jag har länge propagerat för mångkulturens många fördelar. Ta bara en sån fin sedvänja som att kirurgiskt avlägsna en fullt naturlig kroppsdel på ett barn utan egen talan. Jag tycker att det piggar upp den annars så stela landstingssjukvården. Ett tillfälle till fest helt enkelt! Jag vet att jag har antibiotika tillverkarnas stöd i denna fråga.
Det finns massor med främmande sedvänjor som vi gråa svenskar skulle kunna berikas mycket mer av. Burmesisk halsförlängning, klanmentalitet, blodshämd, hederskultur,att värdera status utifrån antal kor, brudpeng, änkebränning, huvudjakt och albino kannibalism. You name it, och jag är för det!
I min gränslösa tolerans för allt främmande så har jag helt och hållet utplånat min svenska identitet. Ja..inte helt förståss. Jag sysslar lite med trolltrummande och jojk för att visa min solidaritet med vår ursprungsbefolkning. Men i övrigt. Jag äter t.e.x. endast djur som jag kan försäkra mig om att de har pinats ihjäl under en lång och utdragen dödskamp. Jag har byggt höga murar runt mitt hus så att ingen utomstående kan se min fru som går därinne. Mina barn har jag lovat bort till min brors barn, Jag har avskaffat värderande av bevis som underlag i mina beslutsprocesser och jag är just i dagarna i färd med att införskaffa min andra fru..Kort sagt; jag försöker vara modern och leva efter kommunens uppfattningar.
Men har jag ens nominerats till ett dylikt hedersmedborgarskap?..Icke!
En besviken kommuninvånare!

Ta och leta upp adresser på den här sidan och kopiera texten ovanför och visa ditt missnöje till Umeå!

Migrationsverket har fått en påminnelse!

Den 3/5 skickade jag ett mail till migrationsverket rörande kapade identiteter på ogifta svenskor. Det har nu gått 11 dagar sen de fick mitt mail, och svaret har nu uteblivet. Pushade på, och skrev att jag även kommer släppa den här nyheten inom kort till etablerad media! Vi får se om Migrationsverket kommer besvara mig, eller om de lyser med sin frånvaro som alla andra man kontaktar runt denna rasism mot etniska svenskar och svenskor.
7-klövern Djurporr Expo Förövare Hyckleri Info Inte rasist men Kapad identitet Kortedala Kungsbacka LO Migrationsverket Offer SD Svenskfientlighet Vänsterextremister

Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!

Varför försvann "Sverige Mot svenskfientlighet"? 2Svenskfientlighet

Svenskfientlighet kan delas upp i två kategorier: fientlighet mot svenskar på grund av att dessa är etniska svenskar, pratar svenska och har ett nordeuropeiskt utseende. Dels en aversion mot det svenska kulturarvet som man anser är underlägset andra kulturer. Ibland ifrågasätter man även om det överhuvudtaget finns ett specifikt svenskt kulturarv.

Varianter av svenskfientlighet
Aversionen mot etniska svenskar kan manifesteras i våld mot svenskar för att de är just etniska svenskar. Svenska ungdomar kan till exempel rånas på sina mobiltelefoner eller plånböcker, misshandlas eller mobbas i skolorna för att de är svenskar. Kvinnor kan våldtas med motiveringen att de är blonda och blåögda och att de förtjänar det. Svenskar kan bli utsatta för nedsättande tillmälen som till exempel; ”svenne”, ”svennehora”. Detta kallas även för rasism eller omvändrasism för att belysa vad det handlar om. Detta är dock något som få vågar beröra, och elever som utsätts för detta får inget skydd varken ifrån skolan eller från kommunen sin. Utan invandrarna ska skyddas in i det minsta, även om de är de som utsätter svenskar enbart för våldet. Politiker som Mona Sahlin beskrivs ofta som svenskfientliga då hon uttalar sig diskriminerande och grovt negativt om svensk kultur och om svenskar i allmänhet. Ett exempel på sådan svenskfientlighet är Sahlins citat där hon menar att om en invandrare och en svensk är lika kvalificerade för ett jobb så ska alltid invandraren få jobbet före svensken. Även Fredrik Reinfeldt uttalade sig svenskfientligt då han sade att ”ursvenskt är bara barbariet”. En svenskfientlig person ifrågasätter även det svenska kulturarvet och anser att det är underlägset andra kulturer; att svensk kultur är ”tråkig” och ”töntig”. Man anser att alla goda kulturella influenser har kommit utifrån, från andra länder. Att Sverige inte har någon ”riktig” kultur i jämförelse med andra. Man brukar även benämna det som kulturmasochism.
Den 22 oktober år 2010 anordnade SSU en konsert där den dömda mördaren Danilo Henriquez, Danjah, uppträder. Konserten möter inget motstånd från etablissemanget. ”Mordet var mycket grovt och bestialiskt – Wretström hittades med halsen avskuren och med flera knivhugg i ryggen. Förutom sin delaktighet i tortyrmordet av Wretström har Henriquez vid minst två tillfällen dömts för narkotikabrott”,
7-klövern Djurporr Expo Förövare Hyckleri Info Inte rasist men Kapad identitet Kortedala Kungsbacka LO Migrationsverket Offer SD Svenskfientlighet Vänsterextremister

Jag har placerat min blogg i Norrköpingbloggkartan.se!